Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Architektura romańska w Angli

Anglia staje się po r. 1066 prowincją artystyczną Normandii. Architektura romańska przenosi się tu za pośrednictwem Normandii, która na- daje jej nawet swoją nazwę. Spotykamy tu te same plany, te same fasady, ten sam system ornamentalny, te same poszukiwania konstrukcyjne i tę samą szybką ewolucję w kierunku gotyku. Kaplica Św. Jana w londyńskim Tower (zbudowana przez Wilhelma Zdobywcę) jest najstarszym budynkiem romańskim w Anglii. Grube okrągłe kolumny podtrzymują podwyższone łuki, nawa główna pokryta jest sklepieniem kolebkowym, a nawy boczne sklepieniami krzyżowymi. Z katedry w Canterbury, której budowę rozpoczął Lanfranc, dawny opat kościoła S. Etienne w Caen, na wzór tego kościoła, zachowała się obecnie tylko krypta. Kościół opacki w S. Albans (z r. 1077) jest dziełem innego zakonnika w Caen. Ok. trzeciej ćwierci XI w. powstaje długi szereg katedr, o wiele liczniejszych niż klasztory. Wiele z nich (Canterbury, York) zostało w późniejszych czasach całkowicie przebudowanych. Ale w innych katedrach, jak w Winchester (rozpoczęta ok. r. 1079, konsekrowana w 1093), w Ely (rozpoczęta ok. r. 1080), w Gloucester (rozpoczęta w r. 1089), w Norwich (rozpoczęta w r. 1096), zachowały się ważne partie romańskie, a zwłaszcza bardzo charakterystyczny wygląd ogólny, który utrzyma się w pierwszych budowlach gotyckich. Charakteryzuje go przewaga linii prostych i brył geometrycznych wywodzących się z sześcianu, przysadziste proporcje, nawa główna często bardzo wydłużona, silnie zaznaczona nawa poprzeczna, kwadratowa wieża na skrzyżowaniu naw: wewnątrz – kolumny lub filary, prawie zawsze empory nad nawami bocznymi, strop drewniany nad nawą główną lub wcześnie stosowane sklepienie krzyżowo-żebrowe. Pierwsze zastosowanie krzyża żebrowego spotykamy w katedrze w Durham (rozpoczętej w r. 1094), którą możemy nazwać pierwszą budowlą gotycką w Anglii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.