Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Arcydzieło plastyki polskiej

W Niemczech rzeźbę romańską, tj. w ścisłym tego słowa znaczeniu rzeźbioną dekorację budowli, spotykamy rzadko. Kościoły o dwóch absydach nie mają bowiem fasady, którą można by dekorować, a dekoratorami są raczej złotnicy i odlewnicy, a nie rzeźbiarze, toteż wolą raczej brąz niż kamień. Głównych dzieł ich nie można zaliczyć do sztuki monumentalnej: są to bowiem ołtarze lub grobowce. Natomiast spóźnione formy romańskie będą żyły jeszcze w XIII w. na kapitelach kruchty we Fritzlar lub na fryzach absydy w Schongrabern (Austria).

[Arcydziełem plastyki polskiej są pochodzące z poł. w. XII brązowe drzwi zdobiące południowy portal katedry w Gnieźnie, na których przedstawiono historię św. Wojciecha w 18 płaskorzeźbach o cechach realizmu w układzie scen i charakterystyce postaci. Z zabytków rzeźby w kamieniu najciekawsze są odkryte w r. 1946 dwie kolumny z XII w. w kościele Sw. Trójcy w Strzelnie, dizieło, dla którego trudno znaleźć analogie w całej Europie. Kolumny pokryte od góry do dołu 3 rzędami arkadek, przedzielonych fryzami roślinnymi, z postaciami świętych i personifikacjami cnót i grzechów w arkadkach – świadczą wraz z drzwiami gnieźnieńskimi o osiągnięciach twórczych polskiej sztuki romańskiej].

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.