Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!
Temat ten sam przez się jest groteskowy, czego artysta nie omieszkał wyrazić zarówno w komicznej wściekłości malującej się na twarzy Wulkana, jak i w ironicznym uśmiechu rysującym się na ustach jednego z czeladników kowalskich. Zapewne jednak groteska nie była głównym zamierzeniem Velaz- queza.…
Czytaj więcej...
Już w okresie pracy nad plafonem londyńskim poczuł Rubens silne bóle w prawej ręce, utrudniające mu pracę. Dolegli- wości te coraz bardziej dawały mu się we znaki, tak że nie mógł osobiście odwieźć malowideł do Anglii ani też wziąć udziału w wyreżyserowanym przez siebie uroczystym wjeździe nowego…
Czytaj więcej...
Wpływ Rubensa był olbrzymi. Jego twórczość była tak pełna, że potrafił wzruszyć wszystkich i wszędzie trafił ze swymi obrazami. A dzieła jego były pozą tym inną jeszcze lekcją: poczucia barwy. Z niego wywodzi się całe malarstwo francuskie i angielskie XVIII w.: dzięki niemu ominęła je…
Czytaj więcej...
W Polsce katastrofy polityczne nie pozwoliły rozwinąć się klasycyzmowi w tak wielkie zespoły i budowle, jak w Rosji. Rozpowszechnienie się tego stylu było jednak bardzo duże, zarówno w miastach, jak i na wsi, tak że przyjął on charakter stylu narodowego. W pisrwszej fazie klasycyzmu (1760 -1800)…
Czytaj więcej...