Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Barok i jezuici

Inny problem to rola jezuitów w kształtowaniu się i rozwoju sztuki barokowej. Zakon ten odgrywa bez wątpienia wielką rolę w wieku XVII. W związku z tym, podobnie jak w związku z Cluny, można postawić zapytanie: czy istniała sztuka jezuicka? Architekturę jezuicką przestudiowano dobrze dla Niemiec, Flandrii i Hiszpanii (Braun, cyt. dalej). Dla Francji brak podobnego opracowania, jak również dla Włoch. We Francji punktem wyjścia dla przyszłej a tak pożądanej książki mogłyby być prace: H. Bouchota Notice sur la vie et les travaux d’Ët. Martellange (Bibl. de l’Éc. des Chartes, 1886) i Bourde de la Eogerie, Notice sur un recueil de plans d’édifices construits par les architectes de la Cie de Jésus (Réunion des Soc. des B. A. des Départements), 1904. Z prac nowszych por. P. Delattre, Notice sur la vie et les oeuvres du Frere Ch. Turmel, 1597-1675 (Mém. Soc. Hist, et Arch. Bretagne, 1942, s. 29-66). Istnieją poza tym monografie poszczególnych klasztorów, np. De Rochemonteix o La Fleche. E. Mâle (op. cit.) wykazał rolę Towarzystwa Jezusowego w rozpowszechnianiu ikonografii barokowej: por. także W. Weibel, Jesuitismus und Barockskulptur. Wydaje się, że w Europie środkowej rozprzestrzenienie się tematów jezuickich należy zawdzięczać jezuitom z Antwerpii: por. Brigode, Les Projets de construction de l’église des Jésuites a Anvers (Bull, de l’Institut Hist, belge de Rome, 1934).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.