Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Chronologia najważniejszych zabytków Cluny

Mamy tu’ bardzo obfitą literaturę. Bibliografię zagadnienia zestawił J. V i r e y (Congr. Arch. Moulins-Nevers 1913): uzupełnił M. Aubert (Congr. Arch. Lyon, 1935) i A. i J. Talobre, La Construction de Vabbaye de Cluny, Mâcon 1936. Por. także

J. V i r e y, Les Églises romanes de l’ancien diocese de Mâcon, Cluny et sa région (wyd. II, Mâcon 1935): M. Chaume, Les Plus anciennes églises de Bourgogne (Ann. Bourg., 1936).

Nie będziemy tu wymieniać innych prac, ponieważ zagadnienia związane z Cluny wypłynęły na nowo w czasie prac wykopaliskowych, prowadzonych w latach 1927-1936 pod kierunkiem J. K. Conanta. Do tego czasu nasze wiadomości opierały się: a) na niewielkich pozostałościach i na grupie kapiteli przechowywanych w Musée Ochier: b) na regułach liturgicznych zakonu: Coutumes de Farfa uzupełnione przez Ordo Cluniacensis: Antiąuiores Consuetudines Clunicenses i Constitu- ttones z Hirsau (por. do tego zagadnienia prace Schuster a, Rev. Bénédictine, 1907): V. Mort et (Congr. Millénaire de Cluny i Receuil): Mettler (Zts. für Gesch. d. Architektur, 1910): c) na różnych dawnych opisach (lista zestawiona przez Talobre’a, op. cit): d) na planie przechowywanym w Musée Ochier, datowanym przez Vireya na 1623 r. a przez Conanta na 1717 r.

Najważniejsze wyniki badań Conanta były publikowane w miarę posuwania się prac w Revue Mabillon (zwłaszcza kwiecień-czerwiec 1934): w BM (1928 i 1929): w RAAM (1931-1932), a zwłaszcza w Speculum (1934). Ogólnie zreferował stan badań w tym czasie M. Aubert (Congr. Arch., 1935). Ostatni stan problematyki w Mediaeval Studies of Kingsley Porter. Conant przygotowuje pracę obejmującą całokształt zagadnienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.