Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Jaka jest geneza sklepienia krzyżowo-żebrowego cz. II

E. Lambert, Caen roman et gothique, s. 34-36 i M. Anfray, L’Architecture normande. Son influence dans le Nord de la France aux Xl-e et XH-e s., Paryż 1939: jest to praca dotycząca całości problemu z obfitą bibliografią.

Jedną ze stron tego zagadnienia – jak to wykazał już Bilson – są różnice między tymi wszystkimi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, nawet rozpatrywanymi niezależnie od konsekwencji konstrukcyjnych i plastycznych. Warianty istnieją w planie (czterodzielny, sześciodzielny, ośmiodzielny), w profilu żeber (prostokątny, okrągły, mieszany: żebra wałeczkowe pojedyncze, złożone z kilku wałków obok siebie lub o bardziej skomplikowanym układzie), w zworniku sklepiennym, w kształcie żeber (półkole, łuk ostry, łuk ostry obniżony), w nóżkach sklepienia i stosunku do murów lub filarów oporowych, w istnieniu lub braku łuków bocznych sklepienia. Dodajmy do tego cały problem równoważenia ciężaru sklepień (mury oporowe, łuki przyporowe, przypory). Oto zasadnicze elementy tego procesu rozwojowego.

W dolnej kondygnacjiwieży północnej katedry w Bayeux sklepienie podtrzymywane jest przez dwa krzyżujące się żebra, biegnące nie po przekątnych, ale od środkowych punktów boków przęsła: datuje się je na lata 1060-1075. Żebra mają przekrój kwadratowy, zwornika brak. Jednak nie można do tego sklepienia nawiązać późniejszych. Podobnie jak sklepienia żebrowe lombardzkie jest to fakt architektoniczny bez przyszłości. Prawdziwy rozwój zaczyna się później.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.