Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Jeden z najlepszych portretów w dziejach malarstwa

Zresztą, sytuacja jego była zgoła inna – tym razem przybywał do Włoch nie jako agent artystyczny króla Filipa, lecz jako świetny malarz, którego imię było już głośne w Italii. Przyjmowany więc był wszędzie entuzjastycznie, z otwartymi ramionami, a dowodem jego wziętości był fakt, że papież Innocenty X zaproponował mu wykonanie swej podobizny.

Jest to jeden z najlepszych portretów w dziejach malarstwa – zarówno w sensie kolorystycznym, jak psychologicznym (il. 34). Mocet (cylindryczna czapeczka), pelerynka, fotel, kotara – wszystko to jest czerwone, ale w różnych odmianach. Wiadomo, jak trudno jest utrzymać harmonię barwną między kolorami pokrewnymi, a jednak artysta te pozornie „gryzące się” odmiany czerwieni umiał doskonale zestroić. Malując twarz papieską, ukazał Velazquez inteligencję modela, lecz z właściwą sobie prawdomównością nie zawahał się przed wydobyciem brzydoty, przed zdekonspirowaniem nieufności i chytrości, jaką odznaczał się Innocenty X. Chyba największą pochwałą portretu była uwaga papieska, iż jest on „zanadto podobny”: wbrew pierwotnemu projektowi nie zgodził się papież na ofiarowanie tego portretu Filipowi IV.

Bardzo pracowite były te wakacje rzymskie. Nie zawsze można było odmówić portretowania osób wysoko postawionych, trzeba było wobec własnego króla usprawiedliwić dłuższą nieobecność malowaniem obrazów o tematyce mitologicz- nej, które nie zachowały się do naszych czasów. A przecież chciał malować i „dla siebie”.

Właśnie „dla siebie” namalował dwa zgoła prekursorskie pejzaże z ogrodu Villa Medici. Malowane lekko, w tonacji zielonawosrebrzystej, z zachowaniem perspektywy powietrznej, są one zupełnie odmienne od tego, co się podówczas malowało, są jakby zapowiedzią przyszłego impresjonizmu, który w 200 lat później stanie się kontynuatorem tych rzymskich studiów wielkiego Hiszpana.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.