Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Normandia i styl gotycki

Podczas gdy Normandia romańska posiadała wyraźnie odrębną fizjonomię w zespole prowincji francuskich, a Normandia gotycka w XII w. dawała przykład architektom Ile-de-France – Normandia XIIIr wieku, odebrana Anglikom w r. 1204 przez Filipa Augusta, włącza się w całokształt architektury gotyckiej. Ulega ona równocześnie wpływom budowli Ile-de-France i burgundzkich. Kościoły jej posiadają jednak pewne cechy odrębne, np. kwadratową wieżę na skrzyżowaniu naw, bardzo ostry wykrój łuków, rozbudowany system dekoracji, liczne i głębokie profilowania. Z pierwszej katedry gotyckiej w Rouen, rozpoczętej ok. r. 1145, ale spalonej w r. 1200, pozostała zaledwie część fasady, a mianowicie wieża S. Romain (ok. 1150-1170). Rozpoczęta w r. 1206 odbudowa, równocześnie od strony nawy głównej i od strony prezbiterium, trwać będzie przez cały wiek XIII. Najciekawszą cechę tej katedry stanowią duże otwory ponad wielkimi arkadami: sugerują one istnienie empory, ale w rzeczywistości otwierają się po drugiej stronie na przestrzeń nad nawami bocznymi. Podobny układ spotykamy w kolegiacie w Eu, w katedrze w Meaux i w kilku kościołach z XVI w., jak np. S. Etienne-du-Mont w Paryżu. Na południe od Sekwany najpiękniejszymi zabytkami gotyku normandzkiego w XIII w. są katedry w Lisieux (przebudowa rozpoczęta w r. 1170 od strony nawy, prezbiterium ok. 1226-1235), w Bayeux (nawa główna romańska przebudowana w początkach XIII w., prezbiterium – po r. 1230), w Coutances (pierwotna katedra romańska: nawa z 1218-1238: prezbiterium i transept ukończone między 1251-1274). Nawa główna katedry w Coutances posiadała jeszcze empory (dziś zamurowane): ściana wewnętrzna prezbiterium sprowadza się do dwóch kondygnacji: podobnie jest z nawą główną w Bayeux. Przypadek Coutances wskazuje wyraźnie, jak złożone są związki między wielkimi budowlami gotyckimi. Podobnie jak katedry: paryska, w Bourges i w Le Mans – katedra w Coutances posiada dwa obejścia. W pierwszym odnajdujemy układ w trzy kondygnacje (ze ślepym triforium). W drugim przęsła trapezoidalne oddzielone są małymi przęsełkami trójkątnymi o sklepieniach założonych na literze Y. Te same cechy, łącznie z układem ściany prezbiterium, spotykamy w zamknięciu prezbiterium katedry w Le Mans (konsekrowanej w r. 1254) i nie możemy stwierdzić, która z nich służyła jako wzór dla drugiej. Katedra w Toledo należy do tej samej grupy. Wymieńmy wreszcie ostatnią katedrę normandzką, jedną z najpiękniejszych, katedrę w Séez, która w trzeciej ćwierci XIII w. stosuje system ażurowego triforium o ogromnych oszklonych otworach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.