Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!
Jakkolwiek w Polsce postanowienia soboru trydenckiego i wskazania dotyczące sztuki kontrreformacyjnej były znane, to jednak nieprędko i niełatwo zostały przyjęte. Ostrze wystąpień skierowało się na razie przeciw dotychczasowej tematyce mitologicznej, jako „pogańskiej”, a ponadto gorszącej przez…
Czytaj więcej...
Wyjątek stanowią Włochy i Polska. Kolebką baroku była Italia, z której nowe prądy artystyczne rozchodziły się po innych krajach: z tego względu sztuka włoska, a w szczególności - rzymska, potraktowana została dość równomiernie, tzn., iż omówione są możliwie wszystkie rodzaje sztuki i jej odmiany,…
Czytaj więcej...
Jakżeż dalekie są klasycyzujące budowle francuskie za Ludwika XIV od architektury Borrominiego, jakże się różnią obrazy Vermeera van Delft od malowideł Pietra da Cortony! Ale - o paradoksie - jak zaskakująco podobne są późnobaro- kowe kościoły wileńskie do współczesnych im świątyń meksykańskich!
Czytaj więcej...
Inny problem to rola jezuitów w kształtowaniu się i rozwoju sztuki barokowej. Zakon ten odgrywa bez wątpienia wielką rolę w wieku XVII. W związku z tym, podobnie jak w związku z Cluny, można postawić zapytanie: czy istniała sztuka jezuicka? Architekturę jezuicką przestudiowano dobrze dla Niemiec,…
Czytaj więcej...