Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!
Krucyfiks drewniany, który Michał Anioł wykonał dla kościoła S. Spirito we Florencji uważany był za zagubiony, póki H. T h o d e (Frankfurter Zeit., 1 V 1904) nie wysunął poglądu, iż jest to właśnie jeden z krucyfiksów znajdujących się jeszcze obecnie w tymże kościele. Przeciw temu wystąpił przede…
Czytaj więcej...

ITALIA

Bazyliki zbudowane w Rzymie między IV a VI w., a zwłaszcza S. Maria Maggiore i S. Sabina, nie różnią się od swoich…
Przeciwieństwem realizmu jest idealizm i rzeczywiście obserwujemy, jak jeszcze za życia Courbeta pojawia się i kształtuje kierunek świadomie odrzucający podporządkowanie się rzeczywistości, dążący do stworzenia świata malarskiego poza ramami doznania wzrokowego.| Ale odtwarzając historyczny…
Czytaj więcej...
Krótka analiza planów i fasad wskaże, jak dalece ewolucja ta jest niezależna od rozwoju kościołów we Włoszech i ile znajduje się tu jeszcze tradycji gotyckich. Gotyk nigdy nie przestał istnieć we Francji, sklepienia krzyżowo-żebrowego używano ciągle, a niektóre zakony, jak benedyktyni z Saint-Maur,…
Czytaj więcej...
Właściwy typ romantycznego pejzażysty reprezentuje Theodore Rousseau (1812 -1867). Po trudnych początkach w Paryżu zaszył się w r. 1835 w miejscowości Barbizon, na skraju lasu Fontainebleau, gdzie przebywała już mała kolonia artystów. Dziki i samotnik, znika od rana, ustawiając swe sztalugi w…
Czytaj więcej...