Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!
Nawrót do gotyku jest zjawiskiem równoległym i tak jak nawrót do starożytności - międzynarodowym. Jak antyk, tak i średniowiecze nie było nigdy zapomniane: wyjątkiem byli tylko niektórzy pisarze mało w sprawach sztuki zorientowani. We Francji amatorzy, jak Gaignieres (zm. 1715), przemierzają kraj…
Czytaj więcej...
Późny gotyk francuski otrzymał nazwę stylu płomienistego. Dyskutowano wiele na temat definicji tego stylu i jego pochodzenia. Mieszczą się w nim bowiem dwa w pewnym sensie przeciwstawne elementy: konstrukcja coraz bardziej uproszczona, coraz obfitsza i bardziej skomplikowana dekoracja. Ta druga…
Czytaj więcej...
Są też i inne kobiety - strójnisie: jedna przed lustrem przymierza sznur pereł, druga sprawdza wagę perły na małej szalce jubilerskiej, inna dziewczyna robi klockowe koronki z niezwykłym przejęciem - zapewne przydadzą się do nowej sukni. Może będą potrzebne przy zaręczynach, które Vermeer maluje w…
Czytaj więcej...
Sztuka muzułmańska przedostaje się na Sycylię w IX w. na skutek podboju Sycylii przez Arabów tuniskich. Stworzyli oni z Sycylii kwitnącą prowincję: Palermo miało liczyć ok. 300 tys. mieszkańców i prawie tyle meczetów, co Kordoba. Normanowie, którzy stali się w XI w. panami tego kraju, wykazali…
Czytaj więcej...