Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!
W życiu Delacroix, pełnym rozmaitych zajęć, malarstwo zajmuje stosunkowo mało czasu, chociaż prócz dekoracji wykonał setki rysunków i obrazów. Wiele godzin, zwłaszcza około trzydziestego roku życia, spędza na przyjęciach światowych, w salonach, gdzie spotyka Georges Sand, Chopina, muzyków, którym…
Czytaj więcej...
Teoria twierdząca, że istnieje styl barokowy, który nie wiąże się z żadną określoną epoką historyczną, ale powtarza się w różnych okresach, została rozwinięta zwłaszcza przez H. Wölfflina w Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, Monachium, wyd. I, 1915, wyd. VIII, 1943, i E. D ’ O r s a Du Baroque (w…
Czytaj więcej...
Wkrótce po przybyciu do Amsterdamu otrzymał Rembrandt zamówienie od doktora Nicolaesa Tulpa, czołowego anatoma, na portret zbiorowy. Wykonana przez artystę słynna Lekcja anatomii doktora Tulpa (1632 r.), jest jednym z najlepszych portretów grupowych (il. 63). Rembrandt ukazał moment, w którym…
Czytaj więcej...
Fra Filippo Lippi (1406-1469), mnich podobnie jak Angelico, ale wolny od wszelkiego mistycyzmu, a zarazem pozbawiony wszelkiej moralnej powagi i surowości, przedłuża linię poszukiwań Masaccia i w ślad za nim sprowadza malarstwo florenckie z nieba na ziemię. Wiele z jego postaci świętych to…
Czytaj więcej...