Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Pałace miejskie w początkach XVII w. – kontynuacja

Pałac taki nie posiada od zewnątrz żadnych dekoracji, lica ścian nie są przerywane pilastrami: całość zwieńczona jest at- tyką, a narożniki ścian są boniowane. W rezultacie, w stosunku do baroku dojrzałego, mamy tu jeszcze do czynienia z architekturą wprawdzie monumentalną, ale surową, powściągliwą, i chyba słusznie della Porta określał budownictwo świeckie tego czasu jako stile grande e severo (styl monumentalny i surowy).

Jeśli w dobie wczesnego baroku nie ulega poważniejszym zmianom kształtowanie elewacji zewnętrznych, to daje się zauważyć nowe usytuowanie przestrzenne pałaców. Mam tu na myśli zwłaszcza Palazzo Barberini, wzniesiony dla kardynała tego nazwiska. Wprawdzie pałac ten, który dzisiaj znamy, jest dziełem późniejszych najwybitniejszych architektów rzymskich – Berniniego i Borrominiego – ale plan (rys. 4), na zlecenie kardynała, opracował w 1626 r. Cario Madema (1556- 1629), który był również autorem usytuowania przestrzennego. Nowatorstwo Maderny polegało na tym, że pałac Barberinich został odsunięty od ulicy, ma kształt podkowy złożonej z korpusu głównego i dwóch prostopadłych doń skrzydeł, obejmujących dziedziniec podjazdowy, odgrodzony od ulicy kratą, w środku której znajduje się brama: na tyłach budynku – ogród. W rezultacie powstał pierwszy we Włoszech pałac, położony – jak to później określą Francuzi – entre cour et jardín (między dziedzińcem a ogrodem). Ten typ pałacu stanie się niemal wzorem obowiązującym w całej Europie w okresie baroku.

Z chwilą gdy na stolicy papieskiej w 1623 r. zasiadł Maffeo Barberini, pod imieniem Urbana VIII, zaczęła się druga faza, już pełnego, rozwiniętego baroku. Nie tylko dlatego, że papież ten był wybitnym orędownikiem nowej sztuki, a rządy jego trwały ponad lat dwadzieścia, ale przede wszystkim z tego powodu, że z mecenatem artystycznym Urbana VIII związany jest najwybitniejszy artysta baroku włoskiego – Bernini.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.