Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Pierwsza sztuka romańska – ciąg dalszy

Bazyliki kryte stropem, których mury zewnętrzne naw ozdobione są arkadami – Rawenna, mauzoleum Galii Placidii (r. 450), bazylika S. Giovanni Evangelista (r. 450): S. Apollinare Nuovo i S. Apollinare in Classe (VI w.). Inne przykłady w Szwajcarii (kościół Sw. Jana, Alt Münster, w. IX) i w Holandii (kościoły: Sw. Piotra, 1045 i Sw. Jana, 1050, w Utrechcie).

Bardzo wcześnie arkada zostaje podzielona na dwie, przy czym jej część środkowa opiera się na zwykłym wsporniku. Jest to najprostsza forma tzw. fryzu lom- bardzkiego. Najwcześniejsze przykłady spotykamy w Rawennie: Baptysterium Ortodoksów (w. V) i S. Vittore (w. VI). Następnie arkady ulegają dalszemu pomnożeniu: 3, 4, 5 itd. aż do 8 i 10 łuków. Na tym etapie pojawiają się sklepienia kolebkowe: kościół Sta Maria’ w Amer (Katalonia), konsekrowany w 949 r., którego absyda ozdobiona jest od zewnątrz ślepymi arkadami bliźnimi, jest równocześnie jednym z najstarszych przykładów kościoła o trzech sklepionych nawach.

W trzecim okresie pojawiają się nisze w ścianach zewnętrznych absyd: kościoły S. Vincenzo in Prato w Mediolanie (r. 830) i S. Pietro w Agliate (r. 868-881). Pojawia się również nowy element konstrukcyjny – gurt, pierwszy przykład napotykamy w Katalonii w kościele S. Pedro w Casserres (pocz. XI w.): gurt jest oparty na filarze o przekroju krzyża: dekoracja zewnętrznej strony budynku składa się z nisz w ścianie absydy i arkad łączonych po 3 na ścianach naw bocznych.

W czwartym okresie dekoracja obejmuje wszystkie elewacje (absydy, ściany boczne, fasadę główną). Rozpoczyna się on w początku w. XI: nowe motywy dekoracyjne występują równolegle z nowymi i to bardzo ważnymi elementami konstrukcyjnymi: pojawia się kopuła, sklepienie krzyżowe nad nawą główną, sklepienie krzy- żowo-żebrowe (Sannazaro Sesia i Casalvolone w rejonie Mediolanu, 1040-1050: są to kościoły, których dekorację zalicza się do „pierwszej sztuki romańskiej“). Istnieją jednak budowle zapóźnione, które przy dekoracji obejmującej wszystkie elewacje zachowują drewniane pokrycie. Około r. 1070 kształtuje się „druga sztuka romańska“, którą charakteryzują mury o układzie z dużych bloków i dekoracja rzeźbiarska.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.