Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Rafael i jego cudowne dzieła

Nie ma na ogół trudności z ustaleniem autorstwa dzieł Rafaela: wyjątek stanowi określenie osobistego wkładu mistrza w przedsięwzięcia zbiorowe, jak stanze lub loggie. Na temat zagadnienia Sodoma-Rafael zob. Ch. C o p p i e r, op. cit.

W ostatnich czasach zajęto się ponownie niektórymi obrazami, tak zniszczonymi przez przemalowywanie i sczerniałe werniksy, że z trudem zaledwie można było ocenić ich jakość, wskutek czego w końcu zaczęto kwestionować autorstwo Rafaela, mimo że obrazy te były zawsze przypisywane artyście na podstawie pewnych dowodów. Nowoczesne metody identyfikacji obrazu, a zwłaszcza promienie Roentgena potwierdziły tradycyjną opinię. Dzięki temu portret Magdaleny Doni (Rzym, Galeria Borghese), do XIX w. bez przerwy figurujący w inwentarzach jako dzieło Rafaela, który zaczęto określać jako będący w stylu Perugina lub inaczej, wrócił do dawnej atrybucji. W r. 1934 dokonano mianowicie trzykrotnego prześwietlenia i rozpoczęto restaurację obrazu. Patrz A. de R i n a 1 d i s, La Restauration du tableau n° 371 de la Gal. Borghese (Mouseion, 37-38, 1937, s. 211: Boli. Arte, 1936, s. 122): R. Angles, Est-ce un Raphaël? (BA, 1933, nr 52, s. 5). Po restauracji ujrzano obraz o zdumiewającej świeżości, jeden z najpiękniejszych z okresu florenckiego Rafaela: Katarzyna owinięta płaszczem i trzymająca symboliczne koło przekształciła się w Magdalenę Doni, bez płaszcza, z jednorożcem. Podobna niespodzianka zdarzyła się z Madonną Peruzzi (St. Zjedn., kolekcja pryw.), zniekształconą w r. 1847 przemalowaniami florenckiego restauratora. Patrz G. Martin Richter, The Peruzzi Madonna (Burl. Mag., t. 2, 1935, s. 202). Prawdopodobnie i na innych obrazach Rafaela można by dokonać podobnych odkryć, które przydałyby nowego blasku sławie artysty.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.