Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Stosowanie krzyża żebrowego w Lombardii

Lombardia. – Lombardia uważana była przez długi czas za jeden z krajów europejskich, którego architektura oddziaływała w XI w. najszerzej. Koncepcja ta !opierała się na trzech argumentach, które dziś w dużym stopniu straciły swą wagę: 1. obecność murarzy lornbardzkich (maestri comacini), stwierdzona w wielu okolicach: otóż słowo „lombardczyk“ oznacza najczęściej nie narodowość, ale zawód: mistrz murarski. Według Monneret de Villarda (L ’organizzazione industríale nell’Italia Longobarda, Mediolan 1919), słowo comacini nie pochodzi wcale od como, ale od machina: 2. Równoznaczność terminów „sztuka lombardzka“ i „pierwsza sztuka romańska“. Puig i Cadafalch dokonał oddzielenia tych pojęć, wykazując równocześnie, że ojczyzną cech wyróżniających tę sztukę nie była Lombardia: 3. Obecność dwóch sławnych Lombardezyków w Burgundii i w Normandii, Guglielmo da Volpiano i Lanfranco. Ale obydwa te kraje nie czekały na nich z budową swych wielkich kościołów.

Przeciwnie K. Porter w Lombard Architecture wykazał wczesne stosowanie krzyża żebrowego w Lombardii. Chronologia jego, która początkowo spotkała się z bardzo żywymi sprzeciwami w najważniejszych punktach, jest dziś przyjęta. Verzone dodał nawet nowe argumenty przemawiające na jej korzyść. Ale o ile sam fakt wydaje się niewątpliwy, niewątpliwe jest również, że architekci lom- bardzcy nie rozumieli znaczenia nowego sposobu budowania sklepień i nie wyciągnęli z niego żadnych wniosków.

Czy należy przyjąć, że taki budynek, jak kościół S. Ambrogio w Mediolanie miał sklepienie krzyżowo-żebrowe od XI w.? Porter uważa, że tak, podobnie jak Toesca. Przeciwnie Lasteyrie, Biscaro i Franki przesuwają powstanie tego sklepienia i całości dzisiejszej budowli na wiek XII. Franki w ogóle przypisuje duże znaczenie historyczne trzęsieniu ziemi z 1117 r., które trwało 40 dni i wywołało niezliczone szkody. Bardzo wiele budynków musiano następnie odbudowywać. Podawana przez niego lista tych budowli obejmuje najważniejsze zabytki lom- bardzkie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.