Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Tęsknota za ładem wyrażana przez Giordano Bruno

Po kilkudziesięciu latach panującego chaosu pojęć nastąpiła „tęsknota za ładem”. Wyraził ją właśnie Giordano Bruno: „Dzięki ładowi chaos fizyczny przekształca się w piękne widowisko świata.” Mówiąc chaos physicum, nie miał autor na myśli jedynie nieobliczalnych sił przyrody, ujarzmianej przez człowieka w imię ładu w pojęciu ludzkim. Powiedzenie to stosuje się do współczesnego temu myślicielowi chaosu, panującego w stosunkach międzyludzkich, w światopoglądzie człowieka, w jego twórczości naukowej, literackiej i artystycznej.

Potrzebę zaprowadzenia tego ładu (ordo) rozumiał doskonale i wróg Giordana Bruna – Kościół. Poniósłszy olbrzymie straty w dobie reformacji, Kościół katolicki po wieloletniej inercji i stagnacji przeszedł wreszcie do defensywy, a nawet – kontrofensywy. Sobór trydencki, obradujący z przerwami przez lat kilkanaście (1545-1563) stworzył sprężystą organizację kościelną, niezwykle scentralizowaną, podporządkowaną właściwie absolutyzmowi papieskiemu. Jeszcze przed zwołaniem soboru powstało w Rzymie tzw. Sanctum Officium, czyli najwyższy trybunał inkwizycyjny, mający na celu zahamowanie reformacji. W 1555 r. wprowadzono cenzurę kościelną na druki przez ustalenie indeksu ksiąg zakazanych (Index librorum prohibitorum), opublikowanego po raz pierwszy w 1559, który od tej pory był kontynuowany i uzupełniany.

Jednakże sobór rozumiał, że środki drastyczne są niewystarczające, że jeśli się chce przystąpić do walki o „rząd dusz”, to nie wygra się jej wyłącznie za pomocą terroru, że obok groźby trzeba się również posługiwać i perswazją. Stąd tak wielki nacisk na znaczenie słowa mówionego (kaznodziejstwa), słowa pisanego, a wreszcie nauki i wychowania. Zakon jezuicki, w którego rękach znalazło się wychowanie młodzieży, w szybkim tempie opanował szkolnictwo średnie, przyczyniając się w znacznym stopniu do zahamowania reformacji, a nawet zlikwidowania jej w krajach, gdzie nie uzyskała ona jeszcze zupełnego zwycięstwa (m. in. w Polsce).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.