Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

Twórczość iluminatorska

Twórczość iluminatorską tej epoki można podzielić na jasno zarysowujące się szkoły, odpowiadające skryptoriom klasztornym. Najsławniejsza, ale nienajważniejsza jest Szkoła Pałacowa, działająca prawdopodobnie w Akwizgranie (Ewangeliarz akwizgrański, ok. r. 800, katedra: tzw. Ewan- geliarz Karola Wielkiego, ok. 810, Wiedeń, były skarbiec cesarski). Naśladowanie sztuki bizantyńskiej uderza w „impresjonistycznych“ Codices aurei, wykonanych na purpurowym pergaminie. Ewangeliści, ubrani według mody antycznej, ukazują się niekiedy w pejzażu. Szkoła z Reims , kontynuuje pod pewnymi względami tę dworską sztukę w Ewangeliarzu arcybiskupa Ebon (przed r. 835, Bibl. w Epemay), wykonanym z dużą subtelnością dekoracyjną, a zwłaszcza w sławnym Psałterzu z Utrechtu (przed r. 837, Bibl. Uniwersytecka, Utrecht) będącym niewątpliwie imitacją jakiegoś rękopisu bizantyńskiego. Rysunek o karykaturalnej, wręcz niespotykanej nerwowości wykonany jest piórkiem, ożywione i gestykulujące tłumy godne są ręki rytownika japońskiego ze szkoły ukiyoe.

Historycznie najważniejsze są dwie grupy: szkoła z Tours i grupa Ady zwana również grupą Godeskalka, z pewnością nadreńska, być może trewirska. Pierwszym zabytkiem tej grupy jest Ewangeliarz z

Należy wymienić jeszcze inne grupy: szkołę z Metz (Sacramentarium Drogona, ok. r. 840, Paryż B.N.: Sacramentarium z Metz, ok. r. 850, Bibl. w Metz), bliższą stylowo rękopisom nadreńskim: szkołę z S. Denis, bardziej tradycjonalistyczną (Druga Biblia Karola Łysego, ok. r. 860, Paryż: Psałterz Ludwika Niemca, ok. r. 860, Berlin): szkołę z St. Gallen również bardzo konserwatywną (Psałterz Folcharda, przed r. 872, S. Gallen). Szkoła z Fuldy, przeciwnie, rozwija wzory grupy Ada, wzbogacone nowymi motywami bizantyńskimi (Hrabana, De laudibus sanctae Crucis, dla ces. Ludwika Pobożnego, ok. r. 840, Watykan): prowadzi poprzez szereg dzieł mniej ważnych do manieryzmu Kodeksu Wittechinda (ok. r. 950, Berlin) u progu miniatury ottońskiej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.