Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

WARUNKI HISTORYCZNE SZTUKI GOTYCKIEJ

Viollet-le-Duc określił gotyk jako sztukę kościelną i miejską. Okres powstawania pierwszych wielkich katedr gotyckich jest rzeczywiście epoką rozwoju gmin miejskich. Suger (któremu zawdzięczamy S. Denis, jeden z pierwszych przejawów nowej sztuki) nadaje przywileje mieszkańcom S. Denis i zakłada nowe miasto Vaucresson. Ale ten przyjaciel gmin miejskich jest opatem. Przeciwnie np. w Laon biskup jest w jak najgorszych stosunkach z gminą swego miasta diecezjalnego. Zatem te dwa pojęcia: „kościelny“ i „miejski“, niekoniecznie wiążą się ze sobą. Zauważamy natomiast pewną zbieżność między nowym stylem a wyprawami krzyżowymi. Podobnie jak one, katedry gotyckie są przejawem powszechnego zapału, wiary, która szuka dróg uzewnętrznienia się. Bernard z Clairvaux, inicjator drugiej wyprawy krzyżowej, był równocześnie krzewicielem zakonu cystersów i wielkim propagatorem nowego stylu. Ten sam zapał nakazuje ludziom bronić Boga orężem i sławić go w budowlach, do których wznoszenia każdy przyczynia się zarówno swym groszem, jak i wysiłkiem fizycznym.

Jednakże katedry są to dzieła przemyślane i prace kierowane: zawdzięczamy je geniuszowi jednostek, a nie twórczemu instynktowi tłumów, jak twierdził romantyzm niemiecki. Zaczynamy dziś poznawać nazwiska architektów, którzy je budowali. Nie starali się oni bynajmniej pozostać nieznanymi, lecz sygnowali swe dzieła znakami umieszczonymi w zawiłych rysunkach tzw. labiryntów posadzkowych, niestety dziś niemal całkowicie zatartych. zastosowano je po raz pierwszy w kościele w Morienval (depart. Oise), w którym bardzo prymitywne sklepienia żebrowe obejścia mają pochodzić z r. 1122: sklepienie prezbiterium jest nieco późniejsze. Prawdopodobnie ok. r. 1130 wielu architektów stosuje nowy system sklepienny: w departamencie Oise – w Rhuis, Acy-en-Multien, Cauffry, Bellefontaine, w Beauvais w kościele S. Etienne: w Pikardii – w Airaines, w kaplicy biskupiej w Laon: w Paryżu lub w okolicach Paryża – w kolegiacie w Poissy, w kościele S. Maclou w Pontoise, w prezbiteriach kościołów S. Pierre de Montmartre i S. Martin-des-Champs: ten ostatni, pierwszy wielki zabytek gotyku paryskiego, ma zresztą wygląd kościoła romańskiego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.