Poszukujesz tłumacza ekspresowego z angielskiego i niemieckiego w Szczecinie? Genialne tłumaczenia!

WIEK XI – SZTUKA W ARMENII I GRUZJI

Te doświadczenia kontynuowane są dalej i w XI w. widoczne będą ich skutki. Jakie ważne wypadki polityczne i religijne towarzyszą temu wielkiemu wydarzeniu artystycznemu, jakim jest powstanie nowej i oryginalnej sztuki zachodniej, w której zastosowano jednak zdobycze Wschodu? Należy podkreślić dwa fakty:

– a) Zakony odgrywały dótąd w sztuce rolę decydującą. Zjawisko to trwa nadal i narodziny sztuki romańskiej zbiegają się z rozkwitem największego z zakonów – zakonu kluniackiego. Opactwo w Cluny zostało założone w 910 r., stopniowo wszyscy benedyktyni przyjmują jego regułę. Cechą wyróżniającą zakon kluniacki jest jego zwartość organizacyjna. Poprzednio wszystkie klasztory były niezależne: Cluny tworzy rodzinę opactw pod kierunkiem klasztoru macierzystego. W początkach XII w. było już ponad 1000 opactw. Ustalono zasadę, że wszystkie środki, jakimi rozporządza sztuka, powinny być wykorzystane dla chwały bożej.

– b) Epoka romańska jest również okresem wielkich pielgrzymek. Mniej więcej przywrócone bezpieczeństwo w Europie pozwala na przedsiębranie długich podróży. Ponieważ Jerozolima jest bardzo daleko, pielgrzymi udają się do Rzymu lub do Santiago de Compostella w Hiszpanii. Pielgrzymki te, zwłaszcza do Santiago, miały wielki wpływ na rozwój sztuki romańskiej, rozpowszechniając wzdłuż swoich dróg typy kościołów lub sposoby dekoracji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.